Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
5 février 2014 3 05 /02 /février /2014 15:17

 

Met de ervaringen van de laatste jaren in een nieuw samengesteld gezin en met de pleegzorg rol die we tevens hebben en mijn eigen scheiding overdenkend heb ik vandaag nagedacht over kind-verwaarlozing.

Kind verwaarlozing sterkt zich globaal uit in de oorlogen en armoede georganiseerd om geopolitieke doelen te bereiken meestal door leiders die echte “narcisten” zijn.

Kind verwaarlozing vindt plaats in het sociaal beleid van landen en gemeenten.

Kind verwaarlozing vindt plaats in organisaties, door zich niet kindvriendelijk op te stellen.

Kind verwaarlozing vindt plaats in gezinnen van alle typen. Bijvoorbeeld het achterop stellen van één van de kinderen.

Kind verwaarlozing vindt plaats tijdens scheidingen. Met de belangen van het kind wordt onvoldoende rekening gehouden. Het kind dient te leven in een vijandige omgeving, wordt onderdruk gezet. Uiteraard gaat dit kind een uitweg zoeken in een verandering van zijn gedrag.

Deze drie typen komen voor op alle vlakken maar tijdens of na een onverwerkte scheiding hebben ze veel kans om zich te manifesteren.

http://denarcist.nl/images/denarcist.jpg

 

Er is ook een typische vorm van huwelijk waar dit veel voorkomt. Dat zijn de vijandige huwelijken. Een van de partners gaat een huwelijk aan om zijn ‘crimineel’ gedrag te verbergen of om zijn geaardheid te verdoezelen. Ik heb het hier niet over gedrag dat tot stand komt tijdens een huwelijk maar waar een huwelijk is opgezet/gespeeld door één van de partners om dergelijk gedrag te camoufleren. Eerder dus om een partner te laten beantwoorden of te lijken alsof hij/zij  sociaal aanvaardbaar is dan om enige verliefdheid of liefde. Het betreft niet een soort vriendschapshuwelijk of verstandshuwelijk, maar waar één van de partners blijkt gedurende jaren voor en tijdens de relatie ‘criminieel’ gedrag te doen zonder dat de andere partner daar van af weet. Ik wil hier niet suggereren dat geout bi-seksueel gedrag crimineel gedrag is, alhoewel ik het geen basis voor een huwelijk vind.

Door professor  Claire Camp Dush werden 2033 getrouwde mannen en vrouwen in totaal zes keer ondervraagd over hun ruziegewoontes tussen 1980 en 2000. Daaruit bleek dat er verrassend genoeg weinig verandering in het ruziepatroon te merken is: wie van in het begin veel ruzie maakt, zal dat altijd blijven doen. Hopen op verandering is dus nutteloos.

Daarmee weze U al vast gewaarschuwd : bezin eer u begint. Helaas een narcist weet zo goed te manipuleren dat hij precies daar zijn ‘eigen waarde’ haalt. U treft dus geen schuld behalve dat u zich maar best op de hoogte stelt van wat narcisme precies is en hoe dit op te sporen valt.

De kans op kind verwaarlozing in een vijandig huwelijk of relatie liggen daardoor ook voor de hand.

Precies op de verwaarlozing van kinderen uit een vijandig hoewel heb ik mij gedocumenteerd en heb dit aan de ‘feiten’ getoest.

Ik heb het hier niet over feiten uit mijn eigen vroeger huwelijk waar ik Godzijdank zowel met mijn kinderen als met mijn ex-partner een warme relatie heb. Dit was geenszins een vijandig huwelijk. Ik ben er volledig van bewust dat wat feiten worden genoemd dikwijls persoonlijke interpretaties zijn. Maar sommigen feiten zijn ook geen persoonlijke interpretaties of analyses. Ware het niet dat sommige ‘feiten’ crimineel kunnen zijn, je zou graag willen dat ze niet gebeurd zijn, je kunt ze proberen te wissen uit je geheugen. Maar de narcist heeft een persoonlijkheid die hem volgens wetenschappelijke bronnen onvermijdelijk tot recidivisme brengt. Vandaar dat ik specifiek mijn aandacht hebt gevestigd op de gevolgen voor de kinderen en de kansen die er aanwezig zijn.

Er zijn drie soorten kind verwaarlozing:

Onverschilligheid (zelden of nooit aandacht te besteden aan een kind)

Kleinering (aandacht op een al te negatieve manier)

Aanbidding (aandacht op een al te positieve manier)

http://static2.goedgevoel.be/static/photo/2009/17/6/10/media_xl_2768830.jpg


Effecten van kind-verwaarlozing op het kind.

Een kind die in een onverschillig of gedeeltelijk onverschillige omgeving opgroeide is gevoelig om de hulp in te roepen van mensen net omwille van het krijgen van aandacht. Onnodig te zeggen dat ze  gemakkelijk in de handen kunnen vallen van kwaadaardige manipulatoren (van goeroes tot pedofielen) die voldoen aan de behoefte van het kind "om zich speciaal te voelen" en "te worden gered en verzorgd".

vergeten kinderen

Een kind dat keer op keer is gedenigreerd, als hij/zij niet aan de verwachtingen van zijn opvoeders voldoet zal zich ontwikkelen met een gevoel van onwaardigheid. Hij/zij zal zich schamen voor zichzelf of zelfs zichzelf te leren haten. (kan leiden tot automutilatie) Later in het leven, zal hij/zij om het even wat doen om in zijn macht niet te falen in de ogen van anderen. Hij/zij kan zelfs ontwikkelen naar een pervers gevoel van trots, om zijn gevoel van onwaardigheid achter een zogenaamd sociaal aanvaardbare zelfbeeld te verbergen. Vrees voor mislukking openbaart zich dan als een ingebouwde verlangen naar perfectie of luiheid.

Een kind dat voortdurend wordt aanbeden zal zich een vals gevoel van superioriteit ontwikkelen. Als hij/zij faalt, zal hij/zij zich soms beschaamd voelen over zichzelf of zichzelf haten, maar het merendeel van de tijd zal hij/zij anderen de schuld geven voor zijn falen. Met andere woorden, zal hij/zij zondebokken maken, omdat hij/zij niet in staat is zijn verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen fouten is. Zijn opvoeders deden hem geloven dat hij/zij perfect is, en natuurlijk hij/zij probeert om te voldoen aan dit ingebouwd verlangen naar perfectie. In het geval van een narcistische ouder kan dat een verderzetting zijn van het opvoedingsgedrag van zijn/haar ouders. De narcistische ouder zal dan ongecontroleerd en manipulatief omgaan met de 3 typen van verwaarlozing waardoor je een zeer complexe situatie krijgt.

 

 

Onverschilligheid, belediging en/of aanbidding: in alle drie de gevallen zijn de verschillen tussen de wensen van de omgeving tegenover het kind en het kind zelf uitgeroeid. Het kind is gedwongen zich aan te passen aan de onrealistische wensen van zijn omgeving en is daarom kan het zichzelf niet aanvaarden zoals hij/zij eigenlijk is. Met andere woorden, omdat het kind heeft geleerd zich te laten leiden door zijn verlangen naar erkenning, is hij/zij niet in staat om zichzelf  lief te hebben (hij/zij onderwerpt zich aan een onrealistisch, maar zogenaamd sociaal aanvaardbaar zelfbeeld) en hij/zij is niet in staat om anderen lief te hebben (hij/zij benadert alleen  de anderen om te voldoen aan zijn/haar behoefte aan erkenning, en niet als doel op zichzelf). Het kind zal het moeilijk hebben "sorry" te zeggen (en ook angst) omdat hij/zij heeft geleerd dat de wereld geen falen toelaat... Meestal zijn deze personen alleen of hebben ze kortstondige relaties. Tijdens de vroege jeugd heeft het kind gedragingen overgenomen van beide ouders. Het heeft geleerd om te manipuleren, agressief te zijn, depressief te zijn, zich minderwaardig te voelen. In dergelijke omgeving is het zeer gemakkelijk dat het kind zich niet geliefd voelt.

 

http://assets.digi.persgroep.be/item_photo/BIG/99/L_0000429799/Verloren-jeugd-Gewonnen-geluk.jpg

 

Heb je ooit ouders ontmoet die tegen hun kind zeiden "u kan een advokaat worden" of "u kunt een kunstenaar worden " terwijl hun kind in feite een ander serie talenten hadden? Heb je ooit ouders ontmoet die zichzelf, hun kinderen en deel van hun omgeving ervan overtuigd hadden dat "De leraar" of "De coach" de schuld was voor wat er mis ging, wanneer het kind niet aan de verwachtingen van de ouders voldeed? Natuurlijk zijn er leerkrachten die misbruik maken van hun macht en ook meedoen aan het pesten in een klas, of er zelf een zwart schaap uitkiezen.

In een wereld waar veel ouders gescheiden zijn valt het enorm veel voor dat één van de partners de volledige schuld op de andere steekt en daarover communiceert met de kinderen ten einde zijn/haar gelijk te halen. Vooral rond de puberteit voelt het kind zich weg en weer geslingerd tussen de partijen. Als het kind al een onwaardig gevoel had over zichzelf kan het zelf van deze situatie gaan profiteren om zich staande te houden bij zijn leeftijdgenoten. Voor kinderen valt het wel mee om zich staande te houden in hun klasgroep, en voelen ze normaal gezien geen zo’n schaamte meer omwille van de scheiding van hun ouders als die niet gewelddadig verloopt. Dit ligt natuurlijk anders als één van de partners crimineel gedrag heeft ontwikkeld. Maar na een paar aantal jaren is iedereen aan de nieuwe situatie normaal gezien aangepast en is er een situatie ontstaan dat de ouders hun tekortkomingen aan elkaar hebben toegegeven, berouw en spijt hebben getoond en elkaar hebben vergeven niet zozeer door de woorden maar door de samenwerking in het belang van de kinderen. Maar wat als één van de partners volledig de verantwoordelijkheid op de andere blijft steken? Of terug valt in zijn crimineel gedrag (niet aan de officiële afspraken houdt – zich steke jaloers gaat gedragen – geen erkenning van de ‘criminele’ feiten doet ) en na een aantal jaren opnieuw behoefte krijgt aan een zondebok. Dikwijls zal de moeder zwijgen over deze feiten en wordt daardoor mede de andere geïdealiseerd (de afwezige partner). Evenwel als dan een terecht streven naar onafhankelijkheid groeit bij de kinderen misbruikt de narcist deze situatie.  Dit is natuurlijk het geval wanneer één van de partners crimineel gedrag heeft vertoond welke niet tot vervolging leidde, of tot effectieve therapeutische begeleiding en dit gedrag zich verder kon ontwikkelen. In de meeste gevallen is het niet zo dat de man slagen krijgt van de vrouw. In de meeste criminele gevallen is het zo dat de vrouw werd gedwongen, verkracht, geslagen, vernederd en bestolen en bedrogen.

In veel gevallen wordt een huwelijk te vroeg aan gegaan en leert men elkaar onvoldoende lang kennen zodat de ware aard van het beestje aan het licht komt.  De partner wordt tijdelijk geïdealiseerd en als de situatie rijp is, het web gespannen systematisch gekleineerd. Als je je partner onvoldoende kent en hij/zij zijn/haar crimineel gedrag goed weet te verbergen kun je pas  na jaren wanneer de kinderen geboren zijn ontdekken wie die partner werkelijk is. Voor de kinderen wordt het dan uitzonderlijk moeilijk om hun eigen wensen kenbaar te maken te meer daar ze hoogst waarschijnlijk reeds weinig zelfvertrouwen hebben en een grote angst hebben ontwikkeld ‘wanneer het crimineel gedrag’ zich manifesteerde.

Het is best mogelijk dat één van de partners zowel de rol van vader als moeder heeft moeten opnemen en dat één daarvan de afwezige ouder was. Uit ervaring kan ik spreken dat als je weinig tijd kunt doorbrengen met je kind dat je al te gemakkelijk als vader gaat ‘idealiseren’, en dat je die afwezigheid compenseert door ‘speciale’ situaties te creëren.

In het geval van de manipulator met het crimineel gedrag zal hij/zij de kinderen die zich ontwikkelen volgens het opvoedingspatroon van de moeder gaan kleineren en de andere gaan idealiseren of alles toegeven, zonder daar bij na te laten om te zeggen hoe ‘slecht’ de andere partner is.

Een kind dat keer op keer te horen krijgt dat de ander de ‘slechte’ is en de andere partner zijn ‘crimineel’ gedrag verbergt, minimaliseert, vergoelijkt brengt daardoor bij het kind teweeg dat het geen houvast heeft. Mijn ervaring is helaas dat het kind zich dan tijdelijk gaat identificeren met de agressor uit angst en het niet-besef van het gehele plaatje!

Hoewel er dan wel een crisissituatie ontstaat is duidelijkheid scheppen geboden, zelfs al dient dit op het niveau van gerecht te gebeuren . Er steeds opnieuw aan werken om een vaste structuur te brengen in het gezin is een belangrijk vereiste om de situatie te doen keren. Ook al is één van de partners een onverbeterlijke narcist kinderen gaan door in een andere warme omgeving te zijn ook een ander gedrag aan leren.

Als kinderen hun visie weten te verruimen hetzij door te recht te komen in een warm gezin van vrienden, of door literatuur of opzoekingswerk kunnen zij wellicht hun paradigma verbreden en deze ervaringen gebruiken om zelf een gelukkige relatie te ontwikkelen.

Dit vraagt natuurlijk veel persoonlijke groei van kinderen en partners, maar veel informatie is daarover te vinden in de persoonlijke ontwikkelingsbeweging. Mits de technieken worden toegepast om zich te ontdoen van de ‘onbewuste’ gedragingen is er wel perspectief te bieden. Empathisch vermogen en solidariteit kan ontwikkeld worden mits de persoon daar doelbewust voor kiest.

We mogen in alle geval niet vergeten dat narcisten zelfs al hebben sommigen geen uitzonderlijke intelligentie zeker in staat zijn ook maatschappelijk werkers en leerkrachten om de tuin te leiden. Het is dan belangrijk dat de “feiten” worden na gegaan.

Zo kan een narcist zijn kind doelbewust ziek-verwaarlozen maken (fysiek of psychisch) ten einde op die manier ook weer de aandacht te krijgen en een zondebok te vinden.

Er is evenwel ook hoop. René Girard beweert dat als je je eigenwaarde niet verliest het zondebok mechanisme geen effect heeft. Het is dan ook dit voorbeeld van opvoeders die de kinderen kan helpen.

Johan Persyn

PS: Ontdek zelf de kracht van nieuwe blog  technologie ===>http://www.badasscontent.com/girard-on-peters-denial

Partager cet article
Repost0
1 février 2014 6 01 /02 /février /2014 23:25

I knew a simple soldier boy

Who grinned at life in empty joy,

Slept soundly through the lonesome dark,

And whistled early with the lark.

 

In winter trenches, cowed and glum,

With crumps and lice and lack of rum,

He put a bullet through his brain.

No one spoke of him again.

 

You smug-faced crowds with kindling eye

Who cheer when soldier lads march by,

Sneak hom and pray you’ll never know

The hell where youth and laughter go.

 

 

 

Ps : view my blog over "herdenken"   http://www.badassbutton.com/de-leugen-van-het-heldendom

Partager cet article
Repost0
1 février 2014 6 01 /02 /février /2014 23:20

Love is all you need
— The Beatles

Love is a serious mental disease
— Plato

In honor of the month of Valentines Day, I wanted to introduce a collection of articles about what love is, the theory behind it, and the research that supports it.  Poets, painters, musicians, sculptures, photographers and writers need not worry that science is muscling in on their territory.  We just want to add our voice to the chorus.

In the book, A General Theory of Love, authors, Thomas Lewis, Fari Amini & Richard Lannon, review what we know about attraction and neuroscience.  They generate an interesting framework from which to launch this series.  They begin with something that provides a foundation upon which the theory and practice of love can be built:  “Because it is part of the physical universe, love has to be lawful.”

They added the italics, not me.  The laws of love (yes, it was a competing title for this series) might sound a bit dry and academic.  In fact there is a general distancing between the rigors of science and something as ubiquitous as the search for love.  Science tends to leave us cold, and love, as you know, warms us up.

Shouldn’t we scientists leave love to lovers and artists and leave a little bit of mystery?

 

No worries.  Even with the theory and the practice understood there will be plenty of room for correction, experimentation, and hope.  In the words of Vladimir Vladimirovich Nabokov, the author of Lolita:“There can be no science without fancy, and no art without facts.”

The brain, where all emotions including love are housed, is part of the physical world, contend the authors, so it’s chemistry and the resulting generation of feelings of love are allowable for analysis and description by scientists.  The problem, of course, is that love tends to be a personal, subjective thing.  This is where science & theory intersect with experience & feeling.  It isn’t really a collision; more like a traffic jam.

We Love What’s Familiar

In brief, a theory of love might be best expressed by saying:  We are drawn to what is familiar rather than unfamiliar.

Consider the origin of the word Familiar. It originally meant ‘of thefamily‘ from Old French familier, and from Latin familiāris.

In other words we learn how to love, and who to love, from our family.  Good bad or indifferent the family relationships, with parents and siblings, teach us what love is, and what to look for when we go out into the world.  In fact, our unconscious acts like a GPS unit to seek a “familiar” love that we’ve had in our family.

Uh-oh.

Let me say this another way:  Who we love is likely to be more similar emotionally to what we’ve been used to — the people in our family.  We may look for someone different, and may in fact be devoted to finding anyone who appears different that what we’ve known in our family.  But time and time again research shows, and people confirm, that there is a pattern to who and how we love.  If you came form a loving, caring, generous, supportive and loving family, this is incredibly good news.  But, if you are like most of us, your family of origin may have had some degree of…lets say… dysfunction, and, as I’ve mentioned, we are drawn to the familiar.

Was Freud Right?

But all this stuff of the unconscious looking for love, women marrying men that are like their father, men finding women like their mother, sounds like tired, old psychoanalytic theory, yes?  But wait.  We know Freud was right about a lot of things, but wrong (meaning there has never been research to support his theory) in saying that a child’s sexual attraction to parents is repressed, and that is what causes our attraction to the love partners. An elegant theory, but without a shred of evidence.  Don’t get me wrong.  I am not slamming Freud, his brilliance and impact on the world’s thinking has often been proven right.   Even when he was wrong it forced people to find out what was closer to the truth. We now simply have much better theories and better research that Freud did in his time to explain love’s attraction.

We’ve all heard the story:  The woman who marries an abusive, alcoholic man who, strangely enough, is similar to her father.  Yes, he was taller or shorter or made more money, or wore better clothes or worse, but his emotional tone was similar to her father.  She divorces him, and finds a new lover who doesn’t drink at all.  But over time she finds out he’s addicted to porn and treats her poorly as well.  Her third husband seems to be a stand-up guy:  A man with his own business who doesn’t drink, not into porn, and comes home every night.

But he works 85 hours a week and when he comes home is too tire to pay attention to her. She gets angry, and they begin fighting because she feels, not surprisingly, unfulfilled. She isn’t getting the love she wanted.  The familiar feeling of wanting and not having has been recreated.  The emotional ache of needing love from someone who is emotionally unavailable has been found.  And there is anger in the relationship, all the things that emanated from her relationship with her father.

How does this happen?  More importantly, how can it change?

Some Learning Isn’t Explicit

To understand we can begin by acknowledging some learning takes place that isn’t explicit.  We come to know things that we’d be hard pressed to say how we learned it.

Your signature is an example.

Suppose I asked you to write your signature on a piece of paper, and then asked you to write in on a blackboard, and then sign your name in the snow using a stick.  Your signature would be identifiable and uniquely yours.  But when and where would you have learned to do this?  I could ask you sky-write it, or make it with your elbow, or your nose, or your foot, and pretty much we’d get your unique signature.

In much the same way we have patterns inside of us that guide our actions.  We may not recall how we learned, and may never have experienced before, but we are drawn to recreate them in a familiar pattern.  To understand more about the science behind this we need to check in with the people who study the brain.  In part two I will present what the neuroscientists are bringing to the party; namely the idea of implicit memory and limbic resonance.   Not sexy terms at all, but if you give them a chance, you just might find them very, very attractive.

original article http://goo.gl/1QkFCa

Partager cet article
Repost0
1 février 2014 6 01 /02 /février /2014 23:18

De mens is een wezen van oneindig verlangen. Dit verlangen is voortdurend op zoek naar objecten die dit verlangen bevredigen.

Oosteruis dicht :

"Mens is dorst en mens is honger

Mens is leven van verlangen

Wachtend tot iemand hem vindt

die zich geeft, die zich verbindt.

Heb ik alles overdadig

Ben,dan nog, ik, onverzadigd

Tot ik er van delen mag

Met één die op iemand wacht."

 

Hoe komt het dat wij ons zo weinig bewust zijn van de oneindigheid van ons verlangen?

Ik denk omdat er een ogenblik in het leven komt dat we verstoppertje spelen met dat oneindig verlangen. Publiek spreken over behoeftes naar vakantie, naar ontspanning,naar de zee, naar een nieuwe wagen, een tweede woonst, veel geld, wijnproever zijn, wekt geen verbazing of ophef.

We kunnen er avonden mee vullen, films tonen, fotoalbums aanleggen. Ik noem dat een soort camouflage van ons oneindig verlangen. Zou dat de betekenis zijn van het gezegde : "De wereld is een schouwtoneel, ieder speelt zijn rol, ieder krijgt zijn deel?"

 

 

prof of Stanford University Ramachandran

De recente ontdekking van de derde hersenfunctie bevestigt het mechanisme van de nabootsing, waarop onze behoeftes een beroep doen om verzadiging te vinden. De waarschuwing van Lacan ten spijt, "ons oneindig verlangen nooit in te ruilen voor eindige behoeftes", geraken we gemakkelijk op een zijspoor, waar ons verlangen doodloopt. Een samenleving die zo sterk de nabootsing stimuleert dat mode tiranniek wordt, dat uiterlijk, gezondheid, mindfulness afgoden worden, maakt mensen ziek - vooral de meest gevoelige.

Zou het toeval zijn dat er klokkenluiders opstaan die de schandalige praktijken van winstbejag in hun onderneming niet langer kunnen harden en die...met hun geweten in overeenstemming willen brengen? Dat er scholieren of studenten zijn die de manier van beoordelen van hun school of universiteit niet langer aanvaarden?

 

Ik denk dat daarom plaatsen nodig zijn waar het oneindig verlangen ongestraft ter sprake kan komen, zonder dreiging van de publieke opinie. Waar kan dit gebeuren? En op welke voorwaarden?

Het initiatief van YOT komt tegemoet aan die nood. Eigenlijk zou een kerk of een eucharistische samenkomst altijd zo'n plaats moeten zijn. Mensen die zich bij elkaar, door het voorbeeld van Jezus, voldoende veilig voelen om over hun oneindig verlangen uit te wisselen.Wat deed Jezus anders dan door de symbolische handeling van boord breken en wijn ronddelen uitbeelden wat zijn oneindig verlangen was?

De aanwezige gemeenschap is ook de voorwaarde om dit oneindig verlangen uit te houden. Zien dat in elk koppel een partner kan tekortschieten aan de verwachtingen; dat de droom over kinderen niet uitkomt;dat de utopie van het Rijk Gods zo traag gerealiseerd wordt.

Daarom is het nodig die dimensie extra in de verf te zetten en te confronteren met een levenshouding die een andere aanpak van het oneindig verlangen aanbiedt : het zenboedisme, waarin je probeert van je verlangen weg te groeien, je verlangens te temmen.

 

De spiegelneuronen hebben een uiterst positieve rol in de leermimesis : we leren er talen door en kundigheden. We kunnen Jezus navolgen in zijn onthechting aan zijsporen : macht, sensatie en bezit.

Daaraan beantwoorden de drie geloftes van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid.

 

Het verlangen kunnen we uitdiepen tot de dimensie van oneindig, onverzadigbaar aan het licht komt.

In het zomerproject worden enkele technieken aangeboden die de uitdieping kunnen bevorderen.

 

 

Psalm 42 leegt Huub Oosterhuis deze woorden in de monde :

"Wachten, tegen beter weten in,

of ik U heb bedacht -

leven met een nooit geziene

zwijgende geliefde

Waarom zou ik

U niet opgeven?

Maar ik kan niet anders

dan roepen : Heb mij lief

 

door P. Perquy Medewerker aan Yot Brugge

http://www.yot.be

Partager cet article
Repost0
1 février 2014 6 01 /02 /février /2014 23:16

Hi,

Johan Persyn here.

 

Did you have made yourself a part of my blog? 

The best way to make yourself a part of it — which comes to the same thing — is by writing in comments.

Why is commenting my blog indispensable to reading it? First, it keeps you awake — not merely conscious, but wide awake. Second, reading, if it is active, is thinking, and thinking tends to express itself in words, spoken or written. The person who says he/she  knows what he/she  thinks but cannot express it usually does not know what he/she  thinks. Third, writing your reactions down helps you to remember the thoughts of the me.

 

Reading my blog’s  should be a conversation between you and me. Presumably I know  more about the subject than you do; if not, you probably should not be bothering with my blog. But understanding is a two-way operation; You have  to question yourself and questionme, once you understand  what I’m  saying. Commenting  is literally an expression of your differences or your agreements with me. It is the highest respect you can pay me.

 

 

Thank You !You can get more information on the links below !

 

Join the team

Have a nice day !

 

Johan Persyn

mail me ! All the best !

Find more Blog's from Johan Persyn here !  http://www.se-coaching.org/

Like my FB ECoaching here ! Thank You !  http://www.facebook.com/johanannemie

Watch the commissions of the top bloggers here !   http://www.empowernetwork.com/Income?id=JohanPersyn

Watch the video about the lucrative and simply entrance to the complicated online marketing world  http://www.empowernetwork.com/almostasecret?id=JohanPersyn

Partager cet article
Repost0
1 février 2014 6 01 /02 /février /2014 23:14

René Girard bespreekt in dit onderhoud het werk van Carl von Clausewitz (1780-1831), de Pruisische auteur van de strategie van de oorlog. Deze onvolledig verhandeling is bestudeerd door vele militairen, politici of filosofen.  Clausewitz heeft een essentieel axioma behouden: "oorlog is de voortzetting van de politiek met andere middelen." Clausewitz zou gedacht hebben dat de regeringen de wapens kunnen doen zwijgen.

Maar het succes van deze formule zorgt  voor de weigering om te zien dat de nieuwste technologieën dit beschreven uitgangspunt nl. “oorlog is de voortzetting van de politiek met andere middelen” vernietigt. Als waarnemer van de Napoleontische oorlogen, begreep Clausewitz de aard van de nieuwe technologie in een oorlog: van "duel", "wederzijdse actie" of «gevecht tot het uiterste» betekent een niet aflatende mechanisme, dat sindsdien haar dynamiek heeft opgelegd als de interne wet van de geschiedenis. Dicht bij het geweld bevatten we, dat het beleid achter de oorlog aanloopt : de middelen van de oorlog werd doeleinden.

René Girard maakt van Clausewitz een gefascineerde getuige van een verhaal. achtervolgd door het Frans-Duitse conflict, belicht deze strateeg beter dan elke andere een beweging die Europa zal vernietigen. "Complete Clausewitz", het is een taboe: Wie belet ons om te zien dat de Apocalyps het gevolg is van een gezamenlijke dementie. Als het geweld van mannen dreigt ongecontroleerd te worden, ontsnappen we nu niet aan de vernietiging van  de hele planeet.

Herziene en verbeterde uitgave een index en een nawoord door Benoît Chantre.

René Girard, lid van de Académie française en Professor Emeritus aan de Stanford University, is de auteur van  filosofische boeken die uitgegeven werden  in de gehele wereld, waaronder:

Jaar  Originele titel    Uitgever      Nederlandse vertaling                  Uitgever

1961 Mensonge romantique et vérité romanesque  Grasset, Parijs  De romantische leugen en de romaneske waarheid (1986)                           Kok Agora, Kampen

1962 Proust.collectionofcritical essays Prentice Hall, Englewood Cliffs               1963 Dostoïevski, du double à l'unité               Plon, Parijs         Dubbels en demonen. Over het ondergrondse verlangen (1995)               Lannoo, Tielt

1972 La violence et le sacré   Grasset, Parijs  God en geweld. Over de oorsprong van mens en cultuur (1994)                                                                                                                                                                  Lannoo, Tielt

1976 Critique dans un souterrain      L'Age d'Homme, Lausanne                        

1978 To double business bound. Essays on literature, mimesis and anthropology                                                                            Johns Hopkins UP, Baltimore       1978  Des choses cachées depuis la fondation du monde        Grasset, Parijs  Wat vanaf het begin der tijden verborgen was... (1990)                                                               Kok Agora, Kampen / DNB/Pelckmans, Kapellen

1982  Le bouc émissaire           Grasset, Parijs  De zondebok (1986)      Kok Agora, Kampen / DNB/Pelckmans, Kapellen

1985  La route antique des hommes pervers Grasset, Parijs  De aloude weg der boosdoeners (1987)                Kok Agora, Kampen / DNB/Pelckmans, Kapellen

1990  Shakespeare: les feux de l'envie Grasset, Parijs  Shakespeare. Het schouwspel van de afgunst (1995)                                         Lannoo, Tielt

1994 Quand ces choses commenceront ... Entretiens avec Michel Treguer                                                                                             Arléa, Parijs                      

1999 Je vois Satan tomber comme l'éclair      Grasset, Parijs  Ik zie Satan vallen als een bliksem (2000)                    Agora, Kampen / Pelckmans, Kapellen

2001  Celui par qui le scandale arrive  Desclée de Brouwer, Parijs                       

2002  La voix méconnue du réel                                   Grasset, Parijs                 

2003  Le sacrifice       Bibliothèque nationale de France Parijs                            

2004  Les origines de la culture. Entretiens avec Pierpaolo Antonello et João Cezar de Castro Rocha  Desclée de Brouwer, Parijs Engelse vertaling: Evolution and Conversion: Dialogues on the Origins of Culture (2008)       Continuum, Londen

2006  Verità o fede debole. Dialogo su cristianesimo e relativismo      Transeuropa Edizioni, Massa     Waarheid of zwak geloof? Dialoog over christendom en relativisme (2008)                                     Pelckmans, Kampen

2007  Dieu, une invention? Met André Gounelle en Alain Houziaux   Editions de l'Atelier                       

2007  Le tragique et la pitié. Discours de réception de René Girard à l'Académie française et réponse de Michel Serres      Editions le Pommier                     

2007  Acheve Clausewitz.Entretiens avec BenoîtChantre CarnetsNord,Parijs         2007  De la violence à la divinité                           Grasset, Parijs                 

2008  Anorexie et désir mimétique                             L'Herne, Parijs                 

2008  La conversiondel'art(boekDVDLesensdel'histoire)CarnetsNord,Parijs               Nederlandse boeken over het werk van Girard

Jaar        Schrijver              Titel                                                       Uitgever

1985 Louis van Bladel               Christelijk geloof en maatschappijkritiek. Evangelie, Marx, Marcuse, Baudrillard, Girard            De Nederlandsche Boekhandel, Kapellen

1986 Roel Kaptein en Pieter Tijmes   De ander als model en obstakel. Een inleiding in het werk van René Girard                                             Kok Agora, Kampen

1987 André Lascaris  Uitzicht voor een oude wereld. West-Europa op een keerpunt                                                                                      Kok Agora, Kampen

1987 André Lascaris  Advocaat van de zondebok. Het werk van René Girard en het evangelie van Jezus                                                    Gooi en Sticht, Hilversum

1988  Wouter van Beek (red.)               Mimese en geweld. Beschouwingen over het werk van René Girard                                               Kok Agora, Kampen

1988   Hans Achterhuis              Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault                                                                 Ambo, Baarn

1990  Cees van Veelen             Van verre vrienden en een goede God? Een studie naar de uitleg van het bijbelboek Job                                        Eersel

1992  André Lascaris en Hans Weigand (red.) Nabootsing. In discussie over René Girard                                                                        Kok Agora, Kampen

1993  André Lascaris  Het soevereine slachtoffer. Een theologisch essay over geweld en onderdrukking                                                     Ten Have, Baarn

1994  James Alison     Kennis van Jezus                           Ten Have, Baarn

1994  Jan Populier       God heeft echt bestaan. Met René Girard naar een nieuw mens- en wereldbeeld                                               Lannoo & Mimesis, Tielt

1996  Paul Pelckmans en Guido Vanheeswijck (red.) René Girard. Het labyrint van het verlangen. Zes opstellen             Pelckmans, Kapellen / Kok Agora, Kampen

1997  Roel Kaptein      Op zoek naar Zijn. Een antropologie                                                                                                           Corrymeela Press, Belfast

2001      Hans Weigand (red.)     Na-apers en zondebokken. Over waarheid en leugen in de roman                                              Boekencentrum, Zoetermeer

2001      Stijn Latré en Guido Vanheeswijck Dionysus of de gekruisigde. Friedrich Nietzsche versus René Girard over de kern van het christendom                                                                                                               Pelckmans, Kapellen

2002      Guido Vanheeswijck     Voorbij het onbehagen. Ressentiment en christendom                                                                  Davidsfonds, Leuven

2004      Jean-Pierre Wils              Sacraal geweld           Van Gorcum, Assen

2007      Stijn Demaré     Goden, helden en de massa. Hedendaagse tragedie                                                                              Garant, Antwerpen / Apeldoorn

2008      Hans Achterhuis              Met alle geweld. Een filosofische zoektocht                                                                                       Lemniscaat, Rotterdam

2009      Erik Buys             Vrouwen, Jezus en rock- ’n- roll               Averbode

2011      Michael Elias en André Lascaris (red.)    Rond de crisis. Reflecties vanuit de Girard Studiekring                                                         Parthenon, Almere

2012      Kevin Van Eeckelen       Waanzin en werk van Friedrich Nietzsche. De Verklaring van Nietzsches denken vanuit de door René Girard geëxpliciteeerde wetten van het mimetisme, gekaderd in een bredere analyse van de moderne anti-cultuur

Benoît Chantre, doctor in de filologie, redacteur en lid van de Imitatio Stichting stoelen naast René Girard de Association mimetische onderzoek (www.arm.asso.fr).

Pers: Figaro Magazine literair tijdschrift en http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Girard

Partager cet article
Repost0
1 février 2014 6 01 /02 /février /2014 23:12

Hey ,

Johan Persyn  here,

I am blogging a video that my good friend and highly respected mentor Matthew LoCicero put together for us and for those of you who are just checking out to see what this Viral Blogging System is all about.  Do you qualify?  Do you need a Blog?  What is a blog for?  How will it help you?  Matthew takes the time to explain it all.  He's already a self-made millionaire and I know him for 3 years. He is helping others !  Whether you listen to what he has to say and think it's useful for you or not will not affect his or my life. 

But I hope for you sake you get something out of this video and made a decision to get your own blog set up.  You don't need to do it with the Empower Network Viral Blogging system.  You can go do it on your own if you know it all.  But I can promise you this; If you take the steps to GET STARTED, get onboard I will personally make sure you get plugged in with Matthew LoCicero and Tracey Walker to get real practical training that will turn traffic into real results for you and your business using the blogging system. 

Tell your story and get paid 100% commissions

Hope to see you on the other side.

Johan Persyn

PS : If you want to be a blogger and work at home or from your mobile (media hosting services right from mobile to blog) , click here for more info. http://www.empowernetwork.com/almostasecret?id=JohanPersyn

Partager cet article
Repost0
1 février 2014 6 01 /02 /février /2014 23:10

hallo ,

Johan Persyn hier ,

Ga je de video bekijken vandaag van mijn goede vriend  Matthew LoCicero die zowel in de Filipijnen als in de UsA leeft ? Ik heb hem 4 jaar geleden leren kennen en had het geluk veel van hem te kunnen leren. Net als ik is hij op de sukkel geweest met zijn gezondheid toch zal je het niet merken op deze video. Matthew is slechts 2 jaar jonger uit en hij straalt nu. Hij is zeer succesvol geweest als verzekeringsagent en heeft vroegtijdig kunnen stoppen met werken. Nu heeft hij zijn kennis door via coaching o.a. aan ikzelf. Een maand geleden kwam ik te weten dat hij zijn leven niet gaat publiceren in een boek. Hij is ook niet de man die de wereld gaat rond reizen om op de podiums te gaan staan om trainingen te geven. Niet dat hij dat niet kan, want ik heb hem al bezig gezien en gehoord.

Matthew is naast businessman ook een gezinsman. Hij is een uitzonderlijk vriend voor iedereen en heeft ook een zeer grote familie. Net als ik droomt hij ervan volledig zich te kunnen wijden aan zijn gezin en van thuis uit ‘inkomsten’ te genereren.  Die inkomsten krijgt hij niet door gezondheidsproducten te verkopen (al hoewel hij dat kan/doet voor een vriend )niet door te gokken, maar vooral door het online coachen en in een aantal boards van bedrijven te zetelen.

En niet zoals ik, reist hij graag en schrijft hij graag. Hij is wel een gelovig mens, maar niet zo religieus als ikzelf. Alhoewel, als hij elke dag begint met zijn dankbaarheidslijst te lezen en aan te vullen….  Voor ons heeft hij een YouTube filmpje gemaakt zodat wij kunnen zien wat dat Viral blogging systeem is. Komt u in aanmerking ?  Jazeker, wij zijn ervan overtuigd dat in ieder mens en zeker in u een oneindige energie zit (ik noem het God) en die wil naar buiten komen en gij kunt daaraan helpen. En sinds je geboorte heb je het verhaal van je leven geschreven en heb je ervaringen opgedaan en mensen ontmoet. Dit verhaal  is prachtig en daarover kun je bloggen. Heeft u een blog nodig ? Wat is een blog voor ? Hoe zal het u helpen? Matthew neemt de tijd om het allemaal uit te leggen. Hij is een self - made ​​miljonair en ik ken hem voor 4 jaar.  Hij houdt ervan om anderen te helpen! Of u nu naar wat hij te zeggen heeft gaat luisteren en denkt dat het nuttig is voor u of niet heeft geen invloed op zijn of mijn leven. Als jezelf niet wilt schrijven over datgene wat jou aan het hart ligt blijven we even goede vrienden. Naast mijn uitleg over sociale media en blogging hoop ik u interessant genoeg materiaal aan te bieden dat je volledig mag gebruiken. Als je beslist om te bloggen dat is die video zeker voor jou want de technologie is aanwezig en wordt verder ontwikkeld om de meeste pageviews te kunnen verkrijgen. (uitleg in mijn fast start training)  Je hoeft niet te bloggen  met  Empower Network Virale bloggen systeem, er zijn zoveel blogplatforms . Zelfs gratis, ik heb ze allemaal uitgetest, google jo030256 en je zult zien ! U kunt die ervaring ook hebben . Het is leerrijk om het op uw eigen te doen maar voor je weet hoe het allemaal moet heb je veel tijd verspild aan iets dat je niet graag doet. Als je de stappen zet zal ik er persoonlijk voorzorgen  ervoor dat je aangesloten wordt bij het team “Dream Team” van Matthew LoCicero en Tracey Walker. Dan ga je reële praktische opleiding krijgen van mij in het nederlands die ‘de traffic” en “pageviews” niet alleen zal verveelvoudigen maar omzetten  in echte resultaten voor u en uw leiderschap/organisatie. Dit blogging systeem maakt het immers gemakkelijk voor u en mij.

Vertel je verhaal en krijg betaald 100 % commissies (dat is een extra optie – maar hoeft niet !)

Hopelijk tot je aan de andere kant te zien .

Johan Persyn

PS : Als u een blogger bent  en werkt vanaf  thuis of vanaf uw mobiele (media hosting diensten direct vanaf mobiele telefoon om te bloggen ) klik hier voor meer info . http://www.empowernetwork.com/almostasecret?id=JohanPersyn

Partager cet article
Repost0
1 février 2014 6 01 /02 /février /2014 23:10

Hi,

Johan Persyn here.

I've found this extra - valued information thanks to Desmond Soon !

If you are new to Empower Network's Viral Blogging System this video is a MUST!  This isTracey Walker my direct upline for all Viral Blog stuff.  She is a self made Millionaire and was famous in Marketing even before she got into Empower and turbo boosted their teams.  Her ability to lead and organize teams and then develop leaders is unmatched.  She has the ear of the two founders Dave Wood and Dave Sharpe.  Whatever she says is worth its weight in Gold. 

If you are not yet part of our team and not sure what to do.  

Step 1  CLICK THIS LINKhttp://www.empowernetwork.com/almostasecret?id=JohanPersyn then enter your email watch the Intro Video.

Step 2  Get your Account Set up

Step 3  Send  an to email: d.soon@as1group.com and tell me you are in and that you are serious about making an extra $500/mo or $1500 or even a whopping $10,000/mo.  Guys these are really small numbers, the people I work with did this in their first 45 days.  NO JOKE.  How you say?  Get started I will show you PRECICESLY!

Step 4 IF this is not for you. No worries. Dont feel bad. Thanks for stopping by. Good luck with whatever you are doing.  

Have a nice day

Johan  Belgium

Partager cet article
Repost0
1 février 2014 6 01 /02 /février /2014 23:08

This is a song by Trijntje Oosterhuis. She sings a text, a poem written by her father Huub Oosterhuis. Is is a former priest and a poet. He is also the man behind the student church in Amsterdam. He believes the Bible has the power to liberate people. He is politically involved, especially for the refugees here in Holland.

This song is my favourite. It has an overwhelming meaning for me. And it gives me comfort when I need it.

 

Do you know me? Who do you know then? Do you know me better than I do? Do you know me? Who am I then? Do you know me better than I? 

Eyes that look around searching by the Sun,

to the place where I live. Are you imagery for someone who is nice, or immeasurable far, which is not state and does not fall and do not feel like me, not cold and haughty?

Here is the place where I live a Chair on the water, a window through which the sunny  weather or the falling darkness beyond sea shipping .Have you called? Here I am. I would like to speak a Word That carries me. Is that where and who I am? That it keeps, I would like to speak a Word.

That is in an upright position, as a man who looks at me and says I am your truest self, fear not, understand me, I am, I am.  Are you the only one for whose eyes isn't hidden by my nudity ?Can you having this? If no , someone else?  That I give no light, not hot, that I'm not pretty, not much that no source rises in my depth that I only have this face, no other. Am I  ...

Translation for ‘Ken je mij?’ from  Huub Oosterhuis. 

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de Johan Persyn
  • : Simple, 3-Step Formula ls The Lucrative Solution To A complicated Online Marketinng World Watch The Video’s, Read the Articles, Listen to the Audio’s, SEE The Proof on Events, And Have the Knowledge to easy Apply in Your own Business !
  • Contact

Recherche

Liens